Pražský vzduch je stále zamořen nad limity – Schvalovaný plán pro čistější vzduch je děravý jako cedník

Tisková zprstare_mesto_prazske_znakáva Centra pro životní prostředí a zdraví z 11. prosince 2015

Praha/Plzeň, 11. prosince 2015 – Znečištění ovzduší v Praze i v loňském roce překročilo platné limity pro prach (PM10, PM2,5), oxid dusičitý (NO2) a benzo-a-pyren (BaP), které stanovila v roce 2008 evropská směrnice o kvalitě ovzduší a které jsou právně závazné i v České republice. (1) Znečištění ovzduší přitom představuje vážné ohrožení zdraví obyvatel. Podle analýzy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v Česku předčasné umírá více než 10 tisíc lidí ročně v důsledku znečištění ovzduší prachem, stovky lidí ročně umírají kvůli zamoření vzduchu oxidem dusičitým a přízemním ozónem. (2) Zlepšení situace by měl do roku 2020 zajistit „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha“, který připravilo ministerstvo životní prostředí, ale který postrádá stanovení konkrétních kroků a jejich časový harmonogram. (3)

Pražský vzduch je stále zamořen nad limity – Schvalovaný plán pro čistější vzduch je děravý jako cedník

Posted in aktuality.