Podpořte nás

DSCN2315

Jak můžete podpořit Centrum pro životní prostředí a zdraví?

· Finanční dary
Centrum pro životní prostředí a zdraví čerpá finanční prostředky především z různých grantů a také z prodeje služeb různým cílovým skupinám. Tyto finanční prostředky však nestačí na pokrytí všech nákladů organizace.

· Podpora sponzorskou účastí
Sponzoring je nástroj komunikace na podporu určité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu. Sponzorský dar je tedy „příspěvek s protiplněním“. Z hlediska účtování si sponzor zahrne sponzorský příspěvek do nákladů.

· Poskytněte nám reklamní a propagační plochy
Důležitou činností Centra jsou informační kampaně. Uvítáme, pokud nám poskytnete reklamní a propagační plochy a prostory např. v ordinacích, kancelářích, v obchodech atp. zdarma.

Účel darů či sponzorských příspěvků je s dárci vždy dohodnut a předem definován. Centrum své dárce informuje o využití finančních prostředků. Vítáme dárce z řad veřejnosti i soukromých firem. Finanční podpora je možná formou darů od fyzických i právnických osob i sponzoringu od firem.

Přínos pro dárce a sponzory:
• podpora renomované organizace (fungující již 7 let)
• zapojení do chodu a směřování organizace

Pokud jste se rozhodli podpořit Centrum pro životní prostředí a zdraví, velmi rádi se s Vámi sejdeme a prodiskutujeme různé varianty i výhody pro Vás. V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedení organizace na cpzpz@centrum.cz nebo na +420 608 775 754.

Centrum pro životní prostředí a zdraví
Thámova 21
301 00 Plzeň
Česká republika

IČ 22824839

e-mail: cpzpz@centrum.cz

bankovní spojení:

Číslo účtu: 239 869 760/0300
IBAN: CZ15 0300 0000 0002 3986 9760
BIC/SWIFT code: CEKOCZPP