Média

MUDr. Miroslav Šuta je autorem publikace „Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví“ (1996, 2008, 2010) a spoluautorem publikace „Aby se ve městech dalo dýchat – Příklady efektivních opatření pro zlepšení kvality ovzduší“ (2010).

Své texty publikuje např. v časopisech Odpady, Respekt, Literární noviny, nebo EKO – ekologie a společnost. Spolupracuje také s Českým rozhlasem a s Českou televizí, kde vystupoval např. v pořadech Nedej se!, Přidej se, Sama doma. Patří mezi VIP blogery týdeníku Respekt – http://suta.blog.respekt.cz/